Aktualności Z życia powiatu

Budowa chlewni w Olszy zagrożona? Powstanie plan zagospodarowania przestrzennego

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą powstania planu zagospodarowania przestrzennego dla Olszy. Nowa regulacja może być istotnym elementem sporu wokół inwestycji, która ma powstać na terenie wsi.

W uzasadnieniu czytamy, że uchwalenie planu miejscowego spowoduje, że ustalanie przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego czy określenie sposobów zagospodarowania oraz warunków zabudowy będzie musiało być zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie terenu, na którym powstać ma chlewnia, będzie mogło zostać zmienione w dokumencie, co może dać zarówno zielone, jak i czerwone światło inwestorowi.

Projekt planu miejscowego oraz prognoza oddziaływania na środowisko będzie podlegać konsultacjom i uzgodnieniom zgodnie z przepisami ustawowymi. Oznacza to, że każdy będzie mógł zgłosić swoje uwagi, co do kształtu nowego planu. Uchwalenie planu jest więc dla mieszkańców Olszy oraz przeciwników inwestycji szansą na zablokowanie budowy chlewni. Przypominamy, że inwestycja ma stanąć obok rezerwatu, Stawów Milickich oraz parku krajobrazowego.

Koszt sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniesie gminę około 24 tysiące zł brutto.

Źródło: BIP

Dlaczego powstanie plan?

Jak czytamy w analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyczyni się on do ochrony wartości krajobrazowych, środowiska przyrodniczego i kulturowego, wesprze rozwój lokalnej turystyki czy zapewni ład przestrzenny.

Obecnie regulacje nie są wystarczające – „Obszar obrębu Olsza nie jest obecnie pokryty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz uchwalony przez Radę Miejską w Miliczu uchwałą nr XVII/132/92 z dnia 9 marca 1992 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 5 poz. 27 z dnia 27 kwietnia 1992 r. obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.”

Z pełną treścią dokumentów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem.

Sprawdź nasze artykuły dotyczące budowy chlewni w Olszy: https://dmi24.pl/chlewnia-w-olszy/ oraz https://dmi24.pl/czy-w-poblizu-milicza-powstanie-chlewnia/

Fot. główne: Pixabay

3 thoughts on “Budowa chlewni w Olszy zagrożona? Powstanie plan zagospodarowania przestrzennego

  1. Skoro to takie miejsce dla turystyki to dlaczego idąc drogą do lasu po każdej stronie jest tyle śmieci ( głównie puszek od piw) że aż wstyd dla tej miejscowości. Lubiliśmy tam jeździć na grzyby ale jak w tym roku zobaczyłem to wszystko to aż mną wstrząsnęło. Jak tak można w szczególności że po drodze są tylko dwa sąsiadujące domy a droga też do najlepszych nie należy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *