Aktualności Z życia Milicza Z życia powiatu

Co zagrażało bezpieczeństwu miliczan w styczniu?

Przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie samochodów, wałęsające się bezpańskie psy oraz spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – na terenie powiatu milickiego to najczęściej zgłaszane w styczniu zagrożenia.

W pierwszym miesiącu 2020 roku podczas funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Miliczu odnotowano łącznie 20 zgłoszeń, które dotyczyły różnego rodzaju zagrożeń. W przypadku 8 zgłoszeń fakt zaistnienia zagrożenia został potwierdzony. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły kategorii oznaczonych jako: przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy (5 zgłoszeń), nieprawidłowe parkowanie pojazdów (5 zgłoszeń), wałęsające się bezpańskie psy (4 zgłoszenia) oraz spożywanie w alkoholu w miejscach niedozwolonych (4 zgłoszenia).

Źródło: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które umożliwia lepsze zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Dzięki zebranym informacjom służby mogą efektywniej eliminować zgłaszane zagrożenia oraz lepiej wykorzystywać zasoby sprzętowo-kadrowo.

Jak działa mapa?

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych z trzech źródeł:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Kategorie zagrożeń to m.in: akty wandalizmu, dzikie wysypiska, kłusownictwo, nielegalna wycinka drzew, niestrzeżone przejścia przez tory, przekraczanie dozwolonej prędkości czy znęcanie się nad zwierzętami.

Funkcjonariusze dokładnie sprawdzają każde zgłoszone zagrożenie. To istotne, gdyż każdy może zgłosić zagrożenie, które będzie weryfikowane przez służby, dlatego Policja apeluje o rozsądne korzystanie z aplikacji. Warto podkreślić, że zgłoszenia dokonywane przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie dotyczą sytuacji, gdy wymagana jest pilna interwencja Policji (wtedy należy skorzystać z numer alarmowego 112).

Gdy zgłoszenie zostanie wprowadzone, dokonywana jest pełna analiza ilości zgłoszeń w danym miejscu. W przypadku wielokrotnego ich potwierdzenia, patrole otrzymują do zadań stałych wytypowane zagrożone miejsca. Głównym celem działania policjantów w każdym przypadku jest całkowite wyeliminowanie zagrożeń.

Mapa dostępne jest pod linkiem. Można na niej sprawdzić m.in. jaki rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa został zgłoszony, gdzie i kiedy oraz czy został potwierdzony przez Policję.

Fot. główne: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *