Aktualności Z życia Milicza

Obwodnica Milicza. Przetarg na dokumentację rozstrzygnięty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Milicza.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy w lutym ubiegłego roku, obwodnica Milicza znalazła się w programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Z kolei w sierpniu 2020 roku ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w środę 3 lutego poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 złożyła firma IVIA z Katowic.

Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 2 782 875,00 zł. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, to jeszcze w tym kwartale planowane jest podpisanie umowy – zapowiada GDDKiA.

Wykonawca opracowując dokumentację STEŚ-R, przygotuje materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje obwodnicę w systemie Projektuj i buduj.  

Obwodnica Milicza – zakres inwestycji 

Obwodnica Milicza, której realizację przewidziano na lata 2025-2029, powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 15 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok.12 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej.

Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie i ochrony środowiska. Usunięte będą kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.  

Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11. Obwodnica Milicza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta i tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców – tłumaczą drogowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *