Aktualności Z życia Milicza

Ruszają przygotowania do budowy obwodnicy Milicza

Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Milicza. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2025-2029.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy w lutym obwodnica Milicza znalazła się w programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Teraz, jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłano ogłoszenie o przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15.

Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia – zapowiadają drogowcy.

Zaznaczają, że obwodnica Milicza jest kolejną dolnośląską inwestycją, która będzie realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna – przypomina GDDKiA.  

fot. GDDKiA

Obwodnica Milicza – zakres inwestycji

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2025-2029.

Obwodnica Milicza powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 15 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 12 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi krajowej DK15 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą – wyliczają drogowcy.

Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11.

Obwodnica Milicza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców – zapewniają przedstawiciele GDDKiA.

Foto: GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *