Z życia Milicza

Podatek od nieruchomości w górę. Zapłacimy maksymalne stawki

Znamy stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz, które będą obowiązywać w 2020 roku. Czekają nas podwyżki – pierwsze od kilku lat, bo w latach 2017, 2018 i 2019 podatek od nieruchomości pozostawał na tym samym poziomie.

Górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych na każdy rok ustala Minister Finansów.

Stawki kwotowe podatku od nieruchomości są ustalone w wysokości maksymalnych stawek dopuszczalnych w 2020 roku z wyjątkiem stawki od budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków – czytamy w uzasadnieniu uchwały rady miejskiej w Miliczu.

Stawki podatku od nieruchomości w gminie Milicz w 2020 roku

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,81 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (do tej pory obowiązywała stawka 0,68 zł)

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzanie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (do tej pory 22,38 zł)

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (do tej pory 10,45 zł)

4. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (do tej pory 7,13 zł)

5. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (do tej pory 4,44 zł)

6. Od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 zł od 1 mkw. powierzchni (do tej pory 0,84 zł)

– pod wodami powierzchniowymi – 4,80 zł od 1 ha (do tej pory 4,54 zł)

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej OPP – 0,43 zł od 1 mkw. powierzchni (do tej pory 0,29 zł)

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo mieszaną – 3,15 zł od 1 mkw. powierzchni (do tej pory 2,98 zł)

7. Od budowli – 2% ich wartości

8. Od budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 0,5% ich wartości

Różnica we wpływach podatkowych

Autorzy uchwały przygotowali też zestawienie przewidywanych wpływów podatkowych podatku od nieruchomości przy zastosowaniu dotychczas obowiązującej stawki z 2017 roku i maksymalnej dopuszczalnej stawki podatkowej.

Generalnie wskutek obowiązujących na terenie gminy Milicz obniżek stawek podatku od nieruchomości, w budżecie gminy Milicz szacowane dochody podatkowe od tego podatku są niższe o ponad 3,5 mln zł od kwot maksymalnych, jakie gmina mogłaby z tego tytułu pozyskać. Większość tej kwoty stanowią skutki obniżenia stawek podatkowych od budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków z 2% do 0,5% – czytamy w uchwale.

foto główne: Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *