Aktualności Czas wolny

Startuje dolnośląski budżet obywatelski

Od soboty 15 lutego będzie można zgłaszać projekty do piątej edycji dolnośląskiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. W puli jest 1,35 mln złotych.

Wzorem poprzedniej edycji, w tym roku w ramach programu będzie można realizować projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła.

– Na sport i kulturę, przeznaczyliśmy po 400 tysięcy złotych. Turystyka to pula 200 tysięcy złotych. W obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działań na rzecz seniorów do dyspozycji jest po 100 tysięcy złotych. Natomiast na rozwój rzemiosła przekażemy 50 tysięcy złotych. Każdy projekt może liczyć na maksymalne dofinansowanie do 20 tysięcy złotych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Tak jak do tej pory Dolny Śląsk został podzielony na 5 subregionów: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski oraz miasto Wrocław, a każdy z nich będzie dysponować identyczną pulą 270 tysięcy złotych. Powiat milicki wchodzi w skład subregionu wrocławskiego.

fot. UMWD

Jak zgłosić projekt?

Wnioski będzie można składać od połowy lutego do połowy marca. Następnie organizator daje sobie czas na przyjmowanie ewentualnych odwołań, a między 5 a 20 maja odbędzie się głosowanie nad projektami, które przeszły weryfikację formalną. Rozstrzygnięcie głosowania planowane jest pod koniec maja.

– W drugim etapie zwycięskie pomysły z I etapu zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym jako zadania publiczne. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nastąpi między 2 a 22 czerwca, a bezpośrednio potem nastąpi weryfikacja ofert i rozstrzygnięcie konkursu, które zaplanowano na 5 lipca. Do końca roku będzie czas na zrealizowanie dofinansowanego zadania – informuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Warunki formalne składania wniosków
•    projekt powinien dotyczyć zadań własnych i kompetencji województwa;
•    projekt nie może mieć charakteru inwestycyjnego lub infrastrukturalnego;
•    projekt powinien być zrealizowany do końca 2020 roku;
•    projekt może być zgłoszony przez pełnoletnich mieszkańców województwa dolnośląskiego;
•    projekty składa się na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl;
•    do złożenia projektu potrzebna jest lista poparcia podpisana przez przynajmniej 50 pełnoletnich osób.

Warunki głosowania
•    głosowanie będzie odbywać się przez stronę www.aktywny.dolnyslask.pl w dedykowanej zakładce, uruchomionej po weryfikacji wniosków;
•    głosować mogą osoby, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, które w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia;
•    każdy głos zostanie potwierdzony wysłaniem wiadomości sms do głosującego (wiadomość ta jest dla głosującego bezpłatna);

fot. UMWD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *