Aktualności Z życia powiatu

Wody Polskie: sytuacja na Baryczy poprawia się

Jak informują przedstawiciele Wód Polskich, bezpośrednie oględziny Baryczy potwierdziły, że sytuacja ulega poprawie. – Polepszają się warunki tlenowe, napowietrzenie i przejrzystość wody. W rzece, która stopniowo wraca do życia, widać coraz więcej narybku – wyliczają.

Przypomnijmy, od ponad tygodnia rzeka Barycz jest zanieczyszczona. Jak informowaliśmy w środę 8 lipca, wstępne wyniki próbek pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wskazują, że źródłem głównego zanieczyszczenia Baryczy są tereny rolnicze pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą.

Wody Polskie: sytuacja uległa poprawie

Jak informują przedstawiciele Wód Polskich, w czwartek 9 lipca dyrektor tej instytucji ponownie dokonał wizji terenowej na rzece Baryczy.

Nasze służby w ostatnich dniach zajmowały się również usuwaniem większych zatorów i zanieczyszczeń w obrębie obiektów hydrotechnicznych. Bezpośrednie oględziny Baryczy ponownie potwierdziły, że sytuacja ulega poprawie. Polepszają się warunki tlenowe, napowietrzenie i przejrzystość wody – wyliczają przedstawiciele Wód Polskich.

Podkreślają, że w rzece, która stopniowo wraca do życia, widać coraz więcej narybku.

– W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami i publikacjami na temat zdarzenia na Baryczy, uspokajamy, że sytuacja jest znacznie lepsza niż pierwotnie zakładano. Prosimy również o cierpliwość z wysuwaniem oskarżeń, dopóki swoich czynności nie zakończą odpowiednio uprawnione do tego organy, policja i prokuratura. Wody Polskie nieustająco podejmują wzmożone działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków tego zdarzenia – zapewnia Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

Przedstawiciele Wód Polskich zaznaczają, że zgodna z tymi faktami jest również pisemna informacja z 9 lipca, która napłynęła do Wód Polskich z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dotycząca przeprowadzanych od 1 do 7 lipca badań.

W opinii inspektorów WIOŚ czytamy, że wyniki pomiarów przeprowadzonych 7 lipca wskazują na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi 1 lipca. Wyniki te świadczą o polepszeniu się jakości wody w Baryczy w porównaniu ze stanem wody sprzed kilku dniu – dodają przedstawiciele instytucji.

Pracownicy Wód Polskich podkreślają, że w momencie wykrycia zdarzenia niezwłocznie poinformowali przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz sami zgłosili sprawę policji, są również w stałym kontakcie z pozostałymi instytucjami, w tym spółką Stawy Milickie, centrum zarządzania kryzysowego oraz lokalnym samorządem.  

W kompetencjach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska jest pobór oraz analiza próbek wody w przypadku zanieczyszczenia rzek. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez WIOŚ wskazujących, że źródłem głównego zanieczyszczenia są tereny rolnicze pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, na których stwierdzono rozmyte z powodu intensywnych opadów deszczu pryzmy nawozów naturalnych. Możliwe są także inne źródła zanieczyszczeń, których inspektorzy WIOŚ nadal poszukują. Liczymy, że praca policji pozwoli na szybkie wykrycie źródła zanieczyszczenia, dzięki czemu będzie możliwość wprowadzenia skutecznych działań zaradczych, aby podobne zdarzenia nie powtórzyły się w przyszłości – zapewniają.

Stawy Milickie bezpieczne

Prezes spółki Stawy Milickie informuje, że wszystkie stawy są bezpieczne.

– Pod względem zanieczyszczenia stawy milickie nie ucierpiały. Rezerwat przyrody i kompleks stawów są bezpieczne, a tereny zarządzane przez naszą spółkę pozostają otwarte dla turystów. Na bieżąco monitorujemy całą sytuację i obecnie nie ma zagrożenia, że wystąpią na naszym obszarze negatywne zjawiska – podkreśla Piotr Połulich.

RDOŚ: przeprowadziliśmy wizje terenowe

W czwartek 9 lipca komunikat w tej sprawie wydała także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz na odcinku około 60 kilometrów na granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, właściwe dla terenu Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska – w Poznaniu i we Wrocławiu – podjęły konieczne dla wyjaśnienia sprawy czynności – informują przedstawiciele instytucji.

Wyjaśniają, że RDOŚ w Poznaniu i RDOŚ we Wrocławiu przeprowadziły wizje terenowe rzeki Barycz.

Na terenie województwa wielkopolskiego wizja została przeprowadzona na odcinku od miejscowości Odolanów do granicy województwa wielkopolskiego (ujścia Kanału Kuroch). Przeprowadzono także wizję terenową rzeki Kuroch od Odolanowa do ujścia do Baryczy. Na terenie województwa dolnośląskiego wizję przeprowadzono na odcinku od granicy z województwem wielkopolskim do miejscowości Stawno (w tym rejonie znajduje się jeden z kompleksów rezerwatu przyrody „Stawy Milickie). W czasie wizji terenowych stwierdzono zanieczyszczenie wody w rzece Barycz – zwłaszcza na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie zaobserwowano m.in. martwe ryby – podkreśla RDOŚ.

Przedstawiciele instytucji tłumaczą, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz zgłoszeniem otrzymanym od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął postępowanie w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Jednocześnie RDOŚ we Wrocławiu wystąpił do organów i jednostek zaangażowanych w sprawę o przekazanie posiadanych materiałów, wyników badań i poczynionych ustaleń. Na ich podstawie podejmowane będą dalsze działania – zapowiadają przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Foto główne: Anna Tarka/Wody Polskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *